Tradisjonsrike ordtak

"Ikke visste jeg at dagene som kommer og går, er selve livet..."

 

T01. Om ølet er godt, drikk deg ei til spott.
T02. Godt øl og drikke mangler verten ikke.
T03. En liten gave er bedre enn et stort løfte.
T04. D'er bedre eit ord i tide enn ti ord i utide.
T05. De som elsker av hjertet, blir aldri gamle.
T06. Kjærligheten gjemmer ikke paa det onde.
T07. Drikk medan du lyster, tynna har ei syster.
T08. Ein kan ikkje vega alle orda paa guldvekta.
T09. Det er viljen det gjelder, viljen frigjør eller feller.
T10. Naar øllet er i mannen, er visdommen i kannen.
T11. Eg er liten og nett, drikk av mig, daa gjer du rett.
T12. Bedre med litt støv i krokene enn et rent helvete.
T13. Den som vil smake alt, maa ta baade søtt og salt.
T14. Drik af mig til maade, saa du kan dig styre og raade.
T15. Her ser du Julebolle som gjiver deg godt rus i skolle.
T16. D'er betre aa tenna eit ljos enn aa klaga over myrkjet.
T17. Husk å smile før du sover, da går dagens surhet over.
T18. Det store er ikke alltid godt, men det gode er alltid stort.
T19. Drik af ølet, sid paa krakken, ha i pipen, prøv tobakken.
T20. I livet lykke, i hjertet fred, i hjemmet hygge og kjærlighet.
T21. La denne bli i slektens eie. Husk det gode, glem det leie.
T22. Denna kisto æ god aa ha, te aa joima i æ ho noksaa bra.
T23. Drikk, men drikk med maate, ølet er sterkt og de er kaate.
T24. Den som knip att handa for hardt, faar aldre noko i henne.
T25. Drik min ven, drik til maade saa du selv dit sind kan raade.
T26. Ein bolle øl set munnen paa gli, om Per og Paal og Guri Li.
T27. Aa eie lykke er livets gunst, aa være lykkelig er livets kunst.
T28. Ikke visste jeg at dagene som kommer og går, er selve livet.
T29. D'er er godt baade i aust og vest, men endaa er heime best.
T30. Hey, lystig lad oss drikka om, og skjenka i naar skaali er tom.
T31. Drikk deg lystig men ikkje dum, fyll mere i meg naar eg blir tom.
T32. Eg er ein bolle so fager og fin, han Ola Normann er eigaren min.
T33. Ingen har vondt av eit mandeligt rus. Skjenk i bolle skjenk i krus.
T34. Hvis du har raad til øl, drikk vann. Hvis du har raad til vin, drikk øl.
T35. Eit kjærleg ord i morgenstunden forgyllar dagen til kveldarblunden.
T36. Ja, her paa fjeldet er gledens hjem, Gud give veien var ei saa slem.
T37. Det gode skal man hugge i fjellet. Det onde skal man skrive i snøen.
T38. Den fagraste blomen kan du ei sjå, den bur i ein tanke, ei på eit strå.
T39. Arbeid som du skulle leve evig, og lev som om du skulle dø i morgen.
T40. Jeg ønsker av hjertet det beste jeg vet, god helse, humør og kjærlighet.
T41. Et vennlig ord til den som er din make, får du i glansen av et smil tilbake.
T42. Drik venskaps skaal, ønsk landet held, at fred maa bo blant Norges fjeld.
T43. Jeg er prydet med blomster og blade, og alle som drikk av mig blir glade.
T44. Han som lite kan avle og meget vil drikke, en rik mann saa bliver han ikke.
T45. Blomen den blømer til glede for andre. Slik skulle vi og i livet vaart vandre.
T46. Fortel meg eit sagn, syng meg ein song, saa fyllar me skaali endaa ein gaang.
T47. Ekteskapet gaar som lek over tilje, naar han faar bestemme og hun faar sin vilje.
T48. Og godt humør det er som solens klare skinn, det lys og varme gir i sjæl og sind.
T49. Den som lite vil gjøre og meget vil drikke, stor rikdom i verden bekommer han ikke.
T50. Ølet og vinen tek glansen av bollen, men best av alt er naar det strøymar til knollen.